“ผบ.มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เจ็บป่วย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมให้กำลังใจ พลทหาร อัสนี โนนแก้ว ทหารกองประจำการ ผลัด ที่ 1/64 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่เจ็บป่วยพักรักษาตัวที่บ้านเลขที่ 20 ม.13 บ.ทรายขาว ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พลทหาร อัสนี ฯ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง