“พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของ ผกก.นศท.และ กพ.สังกัด นฝ.นศท.มทบ.27 ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและกำลังพล สังกัด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 นาย โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร จำนวน 130 สถานศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ,พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และพิธีสวนสนามเพื่อสดุดีและเทิดเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและกำลังพล สังกัด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
(วันที่ 6 กันยายน 2566)