“มทบ.27 มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566”
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ผู้ควบคุมวง และนักเรียน ที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 “ปลูกกล้าบรรเลงรักษ์ แด่องค์ราชัน” ในพื้นที่รับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
– โรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบเกียรติบัตร
– โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ
– โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท มานิตย์ ร่วมรส เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร
– โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี พันโท มานิตย์ ร่วมรส เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรฯ
สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่สถานศึกษาและเยาวชน รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษาด้วย
(วันที่ 5 กันยายน 2566)