ศบภ.มทบ.27 เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน พร้อมยุทโธปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
(วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 0900 นาฬิกา)