“มทบ.27 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการ ที่รับราชการครบวาระเพื่อเป็นเกียรติประวัติรับใช้ชาติ”
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 0730 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและสมุดประจำตัวทหารกองหนุนให้กับทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 และผลัดอื่นๆที่ได้รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และจะปลดประจำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 121 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ สร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธี ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด