มณฑลทหารบกที่ 27 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทย อาทิ การเลิกทาส การปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานของต่างชาติ ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ เช่น ระบบไปรษณีย์ ระบบโทรเลข ระบบไฟฟ้า และการรถไฟ
ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ต่างประจักษ์ ในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชสมัญญานาม ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งหมายถึง“พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรัก ของประชาชน”