“กองทัพบก โดย มทบ.27 ร่วมโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว มอบเสื้อกันหนาวให้ ปชช.ในพื้นที่ จว.ยโสธร”
เช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหนองหมี บ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 16 และบริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีมอบเสื้อกันหนาวในโครงการ “KUBOTA ร่วมกับกองทัพบก พลังใจสู้ภัยหนาว” จำนวน 830 ตัว เพื่อมอบเสื้อกันหนาวบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นให้กับประชาชน และเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย มีไมตรีจิตของคนในชาติ พร้อมทั้งได้จัดทำแปลงผักให้กับ โรงเรียนบ้านหนองหมี ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ โดยมี พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน
ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดพิธีมอบเสื้อกันหนาวในโครงการ “KUBOTA ร่วมกับกองทัพบก พลังใจสู้ภัยหนาว” จำนวน 830 ตัว ที่โรงเรียนกุดคอถ่านโคกสำราญโนนสวรรค์ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
การมอบเสื้อกันหนาวโดยบริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับกองทัพบก ในวันนี้มีทั้งสิ้นจำนวน 1,660 ตัว โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ประกอบด้วย เด็กเล็ก 330 ตัว เด็กโต 330 ตัว และผู้ใหญ่ 1,000 ตัว ประชาชนที่มารับมอบเสื้อในวันนี้ไม่เพียงแต่จะได้คลายความหนาวแล้ว ยังได้รับการตรวจสุขภาพฟรี จากชุดแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อีกด้วย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาจากโรคระบบกล้ามเนื้อ, โรคทางเดินอาหาร และโรคทางเดินหายใจ ประชาชนขอบคุณและดีใจเป็นอย่างมากที่ทางบริษัทสยามคูโบต้า และกองทัพบก ได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เพื่อประชาชน