มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ จ.ยโสธร และ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมคณะกับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพพร้อมกับอาหารสัตว์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด หัวโทนโมเดล ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายกรัฐมนตรีรู้สึกชื่นชมการดำเนินการโครงการหัวโทนโมเดลเป็นอย่างมากที่ทำให้ปัญหายาเสพติดได้ถูกแก้ไข โดยเฉพาะการใช้ชุมชนมามีส่วนร่วมนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ครบวงจรและยั่งยืน