“มทบ.27 ดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช “คลองห้วยเหนือ” ในพื้นที่ ค่ายประเสริฐสงคราม”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช “คลองห้วยเหนือ” ในพื้นที่ ค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักชลประทานที่ 6 และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รักษาสภาพแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขินและร่วมดูแลทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน