มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมการบริการจัดการกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยและช่วยราชการในปี งบประมาณ 2564
พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมการบริการจัดการกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยและช่วยราชการในปี งบประมาณ 2564 โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร,ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หัวหน้า กอง แผนกฝ่ายต่างๆร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม เมื่อ 30 กันยายน 2563