มทบ.27 ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมบุตรของกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว ตามมาตรา 35(3)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 1830 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโทสุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมบุตรของกำลังพลตามโครงการช่วยเหลือ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว ตามมาตรา 35(3) คือ นายสันติสุข คำทา บุตรของ จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ คำทา สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเสนอโครงการจ้างเหมาบริการ สอนนักเรียนตาบอด ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายศุภวัฒน์ ยามสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับ
โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้รับทราบ ซึ่งทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ ยินดีที่ได้ร่วมโครงการและพร้อมที่รับนายสันติสุข ฯ เข้าทำงานตามโครงการในครั้งนี้
ซึ่งทางศูนย์ประสานฯจะได้ขออนุมัติให้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5(ททบ.5)มาทำการบันทึก สกรู๊ปพิเศษเป็นกรณีตัวอย่างระดับ กองทัพภาคที่ 2 หรือ กองทัพบก เพื่อนำเสนอในวันที่ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินจากบริษัทที่ร่วมโครงการฯ ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป
ทั้งนี้ นายสันติสุข ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกและศูนย์ประสานงานฯที่ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้