ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช” ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดนิมลนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาสนสถาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27/รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด, จิตอาสา 904, ผู้แทนส่วนราชการ, สถานศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,259 คน เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน