#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อ 1 มี.ค.61 เวลา 1000-1600 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.เกษตรวิสัย (ร้อย.รส.ร.16 พัน.1) ร่วมกับ จนท.ธกส.สาขาเกษตรวิสัย, ผู้นำชุมชน และประชาชน บ.ป่าฝ้าย ทำการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณคลองน้ำ บ.ป่าฝ้าย ม.2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จว.ร.อ. การดำเนินงานได้ 95 % ผลการปฏิบัติ ทุกส่วนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่