“กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 17 ห้วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 จำนวน 23 ราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณห้องโถงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
(วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 0900 น.)