“น้องทหารใหม่ ฝึกบุคคลท่าอาวุธ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ทำการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เพื่อให้ทหารใหม่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แข็งแรง และสง่างาม