#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ทหารร่วมบูรณาการชาวบ้านทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 61 บก. ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ.(มว.รส.มทบ.27) ร่วมกับนายสวัสดิ์ วงภูดร ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน บ.ศรีโพธิ์ทอง ม.1 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านศรีโพธิ์ทอง มีผู้เข้าร่วม 25 คน ผลการปฎิบัติชาวบ้านศรีโพธิ์ทองให้ความร่วมมือและเข้าใจขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักเป็นอย่างดี และจะนำไปขยายผลทำใช้ในครอบครัวต่อไป มีความพึงพอใจต่อหน่วยทหารเป็นอย่างมาก พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจการทำงานของทหารและนโยบายของรัฐบาล/คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พร้อมรับทราบปัญหา ติดตามการเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่