มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยกุดแดง เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดวัชพืชผักจอก แหน ทำความสะอาดแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลา และเปิดช่องทางน้ำ ที่บริเวณห้วยกุดแดง ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวประมาณ 300 คน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ