มทบ.27 ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาและคณะนายทหาร ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยและสมพระเกียรติ