มทบ.27 ประชาสัมพันธ์เยาวชนยุคใหม่ ขับเคลื่อนนิยาม 8 ประการ
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าประสานงานชี้แจงการปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ต่อเยาวชนยุคใหม่ของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนนิยาม 8 ประการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุม ปรึกษา หารือ พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ณ โรงเรียน​ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ,โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด และ โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งคณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีและพร้อมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหน่วยต่อไป