“มทบ.27 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566-2567”
วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 0700 นาฬิกา พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566-2567 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมธร ประกาศิต ชุตินธโร เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ,กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ,หน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งครอบครัว ,เจ้าหน้าที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญ กิจกรรมประกอบด้วย สวดมนต์ไหว้พระ, รับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลและทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป