ผบ.มทบ.27 ประชุมประจำสัปดาห์ชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและไวรัสโควิค-19 ในค่ายทหาร
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ หัวหน้า กอง แผนก ฝ่าย ต่างๆ และหัวหน้าเรือนแถว ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในค่ายทหาร โดยจัดชุดปฏิบัติการตรวจค้นหา ผู้ค้า ผู้เสพ เพื่อนำมาบำบัดรักษาและเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมาย โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นและ หัวหน้าเรือนแถวดูแลกำลังพลใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีกำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีมาตรการดำเนินการขั้นเด็ดขาด ต่อจากนั้นได้ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในการใช้กำลังขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 โดยเน้นย้ำให้กำลังพลดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปฏิบัติตามคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ตลอดจนสามารถเป็นกําลังสําคัญของกองทัพบก ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤติ ของบ้านเมือง ดังปณิธานที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”