มทบ.27 จัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ผลัด 2 รุ่นปี 2562 สร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่และญาติ ที่เดินทางมาส่งเข้าค่าย
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานกล่าวต้อนรับทหารใหม่ผลัด 2 รุ่นปีพุทธศักราช 2562 และกล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งและให้กำลังใจ ที่ เวทีชั่วคราว ข้างสโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ด้วยความอบอุ่น
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจทหารใหม่ ว่า การรับราชการทหารกองประจำการ ถือเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกๆ คน อีกทั้งยังเป็นเกียรติอันสูงสุด ที่จะรับใช้ประเทศชาติ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ที่ทุกท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ ให้พวกเราและลูกหลาน ได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กองทัพบกจะให้การฝึกอบรม สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย บุคลิกลักษณะ เพื่อปรับเปลี่ยนจากพลเรือน มาเป็นชายชาติทหารอย่างเต็มภาคภูมิ ให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทรหดอดทนและสง่างาม อีกทั้งให้การอบรมความรู้อาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้ท่านสามารถทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงของขุนภักดี 27 เพื่อสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักและสามัคคีให้แก่คนในชาติ มีการบริการตัดผมทรงทหาร จากร้านจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และร้านตัดผมหลายแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.นพดล สุรชัย สัสดีอำเภอเสลภูมิ ได้มาเล่าประสบการณ์ ครั้งเมื่อยังเป็นพลทหาร ว่าตนเองได้มุ่งมั่นสอบบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สามารถบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสายงานสัสดี และเพื่อนพลทหารในผลัดเดียวกัน ได้รับโคต้าเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร.ก้าวหน้าจนได้รับยศนายพล เริ่มต้นมาจากพลทหารตัวเล็กๆ สามารถก้าวหน้าในอาชีพทหารได้ สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี