“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวก แนะนำสถานที่ ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด