“สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”
มทบ.27 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
พันเอก บำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดพักรถบ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดและแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ในการอำนวยความสะดวก ตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถและเป็นจุดพักรถให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
(วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.)