“บำบัดทุกข์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน” เสียสละเตียงนอน ให้แก่ผู้ที่ต้องกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ที่ อบต.เหนือเมือง และ อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด

มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 10 นาย ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ขนส่งเตียงนอนของทหาร จำนวน 26 เตียง เพื่อช่วยสนับสนุน รพ.สนาม จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สนาม ต.เหนือเมือง ณ รร.บ้านหนองผักแว่น ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และ รพ.สนาม ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นศูนย์กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเตียงก่อนนำส่ง รพ.สนาม ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด