“ประชุมมอบนโยบายการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร จำนวน 129 สถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด