“ผบ.มทบ.27 ห่วงใยพลทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน มอบเงินซ่อมแซมบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน คือ พลทหาร สัญญา ภูมิพนา ทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 บ้านเทวาประสิทธิ์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มอบเงินช่วยเหลือและจัดกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยเนื่องจากพื้นที่บ้านต่ำกว่าพื้นถนนทำให้น้ำท่วมบริเวณที่พักอาศัยหลับนอน ซึ่งการปรับปรุงบ้านพักได้ดำเนินการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยได้ยกระดับบ้านให้สูงขึ้น ซึ่งครอบครัว พลทหารสัญญา ฯ และผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่รู้สึกขอบคุณหน่วยงานทหาร และเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ที่เข้ามาในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย https://www.youtube.com/watch?v=Mb3SdYtJhgE