“ส่งน้องสู่รั้วโรงเรียนนายสิบทหารบก”
มทบ.27 กระทำพิธีส่งตัวทหารกองประจำการ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 28/67
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี ส่งตัวทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรงเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 23 นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร นายสิบ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งหน่วยได้อำนวยความสะดวกจัดรถรับ – ส่งทหารกองประจำการ และ ผู้ปกครอง ในการเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการศึกษาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสร้างขวัญ กำลังใจ ที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว
(วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.)