วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 0830 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์ของกำลังพล โดยมอบหมายให้ชุดครูฝึกปฏิบัติตามคู่มือการฝึกเบื้องต้นของ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พ.ศ. 2560 ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการฝึกในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1-3 ของทุกเดือน ตามนโยบายของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้กำลังพล มีความเข้มแข็ง แข็งแรง สง่างาม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติถูกต้องตามแบบฝึก