มทบ.27 จัดกิจกรรมส่งต่อความยั่งยืน ในโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในพื้นที่ของตำบลน้ำคำ (หัวโทนโมเดล)
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก สุรชาติ อาจหาญ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 15 นาย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งต่อความยั่งยืน ในโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในพื้นที่ของตำบลน้ำคำ (หัวโทนโมเดล) ซึ่งได้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เป็นต้นมา โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมส่วนราชที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ตำบลน้ำคำ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกตุ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำใหญ่ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 0930 น.)