มทบ.27 ประชุมรับมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 จาก มทภ.2 ผ่านระบบ zoom
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 จาก พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อมอบนโยบายการฝึกให้แก่ผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมการของหน่วยฝึกทหารใหม่, การฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 6 สัปดาห์, การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่, และศูนย์อำนวยการและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบนโยบายการฝึกของ ผู้บัญชาการทหารบก ให้หน่วยฝึกฯ เน้นการสร้างคุณค่าตนเอง ความสำนึกต่อสังคม มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม และความเป็นทหาร สำหรับการฝึกครูทหารใหม่ให้มีการประเมินคุณธรรม ประเมินวุฒิภาวะ และมุ่งเน้นความปลอดภัยของการฝึก ต้องทำให้ผู้ปกครอง ครอบครัว และทหารใหม่เกิดความเชื่อมั่นต่อกองทัพเป็นหน่วยงานในฝัน เป็นสองปีแห่งความหวังมีความภาคภูมิใจ ให้ตรวจสอบสภาพร่างกายและบันทึกอย่างละเอียด ฝึกจากเบาไปหาหนักและต้องไม่เกิดการสูญเสีย
(เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.)