จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรับมอบธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบธงขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 จากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นเคลื่อนขบวนตามเส้นทางหมายเลข 212 จากนั้นผ่านประตูสาเกตุนคร เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ ไปตั้งยังบริเวณลานหอโหวดชมเมือง 101
โดยกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ทั้งนี้ในช่วงเย็นมีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และการแสดงดนตรี จิตอาสาฯ จากมณฑลทหารบกที่ 27 ให้ประชาชนได้รับชม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด