มทบ. 27 ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้มอบให้ พันเอก สุรชัย สารินทร์ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณทลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พร้อมทั้งรับชมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเทอดพระเกียรติฯ โดย สมาคมหมอลำอีสาน คุณฉวีวรรณ พันธุ และนายทรงศักดิ์ ประทุมศิลธุ์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งรับชมการแสดงดนตรีจาก วงดนตรีคลาสสิคแบนด์ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกทึ่ 27 และภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย“สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมรับชม ณ บริเวณลานหอโหวดชมเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.)