ผบ.มทบ.27 ห่วงใยคุณภาพชีวิตทหารใหม่ ร่วมพบปะให้กำลังใจร่วมรับประอาหารกลางวันกับน้องคนเล็กของกองทัพบก พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าพบปะและร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันกับทหารใหม่ ผลัด 2/63 ณ โรงประกอบเลี้ยง ตอนสูทกรรม มณฑลทหารบกที่ 27
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล ว่าขอให้น้องๆทุกคนมั่นใจได้ว่า ที่นี่จะดูแลน้องๆเสมือนลูกคนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามขอให้น้องๆปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ถ้าตรวจพบ จะถูกลงทัณฑ์ขั้นเด็ดขาด และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และให้ดูแลน้องทหารทุกนายอย่างดีโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะหมุนเวียนมารับประทานอาหารร่วมกับน้อง ๆ ทุกวัน หากขาดเหลือในสิ่งใดให้เพิ่มเติมทันที หากอาหารไม่เพียงพอก็ให้จัดหาเพิ่ม ให้มีคุณค่าทางอาหารและรสชาติที่น่ารับประทานยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องสุดท้องของกองทัพบก “ เราจะดูแลน้องสุดท้องของเราให้ดีที่สุด”