“สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร”
มณฑลทหารบกที่ 27​ ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลนายทหารประทวน ชั้นยศ จ่าสิบเอก ​เลื่อน​ฐานะ​เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประเภท​ไม่ไช้คุณ​วุฒิ ประจำปีงบประมาณ​ 2566​ จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งมีกำลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เข้าทำการสอบแข่งขันเลื่อนฐานะ จำนวน 13 นาย
โดยหน่วยได้ดำเนินการสอบ ฯ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
#กองทัพบก