“ทหารเมืองเกินร้อย บูรณาการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง”
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา0800น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ อ.เสลภูมิ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 50 คน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยอีสง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านหนองยาง ม.7 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิเป็นประธาน
ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ ดำเนินการไปแล้ว 50% เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานทหาร ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวนหลายร้อยครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์ มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคตลอดไป