“มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย และ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด สอบถามปัญหาและให้แนวทางการพัฒนา รวมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์และสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลประจำโครงการ ฯ สร้างขวัญกำลังใจอย่างยิ่ง