เหล่าข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 น้อมถวายภักดี องค์ราชันย์ ถวายพระพร 66 พรรษามหาราชา
เมื่อ 28 มิ.ย.61 เวลา 1330 น.ที่ผ่านมา พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 และนางตติยา เอี่ยมละออ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทหาร แม่บ้านทหารบก มทบ.27 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น