พ.ต.สมเกียรติ  ถือมาลา หน.ฝสส.มทบ.27 พร้อมกับกำลังพลฝ่ายสื่อสาร มทบ.27 เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านดินดำ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด