“อย่าให้ความเป็นแม่ทัพ มาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรา”
น้องทหารใหม่ มทบ.27 และ นขต.มทบ.27 ร่วมรับชม Live Streaming รายการ “ทอล์คกับแม่ทัพ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27, ทหารกองประจำการทุกผลัด, ครอบครัวและกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมรับชม Live Streaming ผ่านทางเพจ Facebook กองทัพภาคที่ 2 ในรายการ “ทอล์คกับแม่ทัพ” โดย พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะน้องทหารใหม่ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 เล่าประวัติการรับราชการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับถามตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆผ่าน Live เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ในรูปแบบเสนาสนเทศ โดยพร้อมเพรียงกัน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 1900)