“ทหารร้อยเอ็ด หุ่นฟิต ด้วยโครงการ Smart man”
เช้าวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 06.00 น. บริเวณหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27นำคณะนายทหาร นายสิบ เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 การทดสอบครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 สถานี คือ สถานีดันพื้น 2 นาที สถานีลุกนั่ง 2 นาที และวิ่ง 2 กิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 55 ขึ้นไป สำหรับ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย สมาร์ทแมน ของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตอกย้ำภาพลักษณ์ทหารยุคไทยแลนด์ 4.0