เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐-๑๐๐๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.รอ. มอบให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗/เสธ.กกล.รส.จว.รอ. เป็นผู้แทน
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม(ชั้น ๒) ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จว.ร.อ. โดยมี นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ผวจ.จว.รอ.เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมฯ ๕๐๐คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย