พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ

1471

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ จำนวน ๑๐ ราย และบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๔ ราย