รอง ผบ.มทบ.27 เป็นประธานร่วมผู้ว่าฯ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ 13 เม.ย.61 พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561ในภาคเช้า ภายใต้ชื่องานว่า “ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย” ระหว่างวันที่ 13 – 14 เม.ย.61 ณ ถนนข้าวหอมมะลิ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ปล่อยนก ปล่อยปลา พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญรับปีใหม่ไทย โดยได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระธรรมธิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง เป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พ่อค้า ประชาชน และส่วนราชการทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 500 คน