เมื่อวันที่  11 ก.ย.60 เวลา 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ร้อย.รส.ร.16 พัน.3 (ชป.เสลภูมิ )จัด กพ.ร่วมทำอาสนะสงฆ์บนศาลาการเปรียญ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย