กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองร้อยรักษาความเรียบร้อยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากฝนพายุ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 0900-1200 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 (ชุดปฏิบัติอำเภอเมืองสรวง) จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือในขั้นต้น ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ที่มีต้นไม้ล้มทับฉางข้าว,บ้านในบ้างส่วนของ นาย สมเพียร สีจันลา อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย