กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านสนามชัย อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561: กกล.รส.จว.ร.อ.โดยชป.รส.อ.อาจสามารถ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา ร.16 พัน.1 , ผู้นำชุมชน, จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เข้าทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณรอบวัด และซ่อมแซมหลังคาภายในวัดบ้านสนามชัย ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ เป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วย