กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีรถบรรทุกขนส่งทราย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 5 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.หนองพอก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองพอก
เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกขนส่งทรายบริษัททรายเพชรทอง จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ณ หอประชุม อ.หนองพอก จว.ร.อ. โดยมีนาย วิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานการประชุม
เนื่องด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองพอกได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากราษฎร ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กรณี อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกขนส่งทราย จากพื้นที่ หมู่ 14 ผ่านเส้นทางหมู่ 10,2,17,13,3 และหมู่ที่ 9 ไปยังโรงงานทรายเพชรทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงงาม ซึ่งส่งผลกระทบ ทำให้ถนนทรุด พังเสียหาย เป็นหลุมลึก เกิดฝุ่นละอองตลอดเส้นทาง และรถบรรทุกวิ่งเร็วในพื้นที่ชุมชน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ผลจากการประชุม ผู้ประกอบการจะหารือกรมทางหลวงร่วมกันแก้ปัญหาถนนและเส้นทางบริเวณที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกต่อไป