พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วย พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ (๑) และคณะ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหารือข้อราชการเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติราชการในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓