จิตอาสาร้อยเอ็ด ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 0900 ที่วัดกอนประชาราม หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดกอนประชาราม และ ชุมชนให้สะอาดสวยงาม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสาได้มีการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในอีกหลายพื้นที่ เช่นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอโพธิ์ชัยร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 300 คน ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ให้สะอาดสวยงามและที่ อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จิตอาสาและส่วนราชการได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนหน้า อบต.ค้อใหญ่ บ.หนองคลีไฟ ม.4 ต.ค้อใหญ่ ถึง บ.โนนจิก ม.6 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและปลอดภัย มีผู้ร่วมกิจกรรม 210 คน
ต่อมาที่บึงเตาเหล็ก ม.6 บ.แฝก ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโพนทองร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสา จำนวน 100 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำในชุมชนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป